slide homeslide homeHome slide

Sản phẩm

Anti - Gumboro (Gum Way)

Công Dụng:

- Taêng söùc ñeà khaùng, phoøng choáng beänh Gumboro treân gia caàm.

- Giup mau chống phục hồi giảm tỉ lệ chết.

- Cung cấp chất điễn giải cho gia cầm trong cac trưởng hợp tiêu chảy, mất nước, tieu chảy ra mau tươi phan sap

Thành Phần:

  • Vitamin K: 2.000 mg
  • Vitamin C: 2.000 mg
  • Paracetaml : 5.00 mg
  • Potassium : 3.500 mg
  • Sodium : 4.000 mg
  • Chloride : 4.300 mg
Sản phẩm liên quan
Liên Kết
  CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ SINH HỌC XANH
Địa chỉ:  24-26 đường 2A, KDC Dương Hồng Garden House, Nguyễn Văn Linh, Bình Hưng, Bình Chánh, HCM
Điện Thoại: 028 2253 9517, 028 2253 9518

Email: info@greenbiotech.vn
Website: greenbiotech.com.vn, greenbiotech.vn

 

© Copyright 2008 GREEN BIOTECH. All rights Reserved

Design Thiet ke Web By Vihan