slide homeslide homehome-slide

Sản phẩm

Siêu Tăng Trọng

Công Dụng:

Cung cấp đầy đủ dưỡng chất, acid amin thiết yếu giúp tôm mau hồi phục sau dịch bệnh.

Taêng cöôøng söùc khoûe cho toâm khi moâi tröôøng baát lôïi, hoaëc khi nuoâi toâm ôû nhieät ñoä cao.

Thanh Phẩn:

Protein crude (min) : 400.000mg

Naêng löôïng (min) : 3.000 Kcal

Threonin (min) : 1.000mg

Arginin (min) : 1.000mg

Lysin (min) : 3.000mg           

Methionin (min) : 2.000mg
Sản phẩm liên quan
Liên Kết
CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ SINH HỌC XANH
Địa chỉ:  24-26 đường 2A, KDC Dương Hồng Garden House, Nguyễn Văn Linh, Bình Hưng, Bình Chánh, HCM
Điện Thoại: 028 3980 5612, 028 2253 9517, 028 2253 9518
Email: gbt.offices@gmail.com - Website: greenbiotech.vn,greenbiotech.com.vn

© Copyright 2008 GREEN BIOTECH. All rights Reserved

Design Thiet ke Web By Vihan