slide homeslide homehome-slide

Sản phẩm

Siêu Tăng Trọng

Công Dụng:

Cung cấp đầy đủ dưỡng chất, acid amin thiết yếu giúp tôm mau hồi phục sau dịch bệnh.

Taêng cöôøng söùc khoûe cho toâm khi moâi tröôøng baát lôïi, hoaëc khi nuoâi toâm ôû nhieät ñoä cao.

Thanh Phẩn:

Protein crude (min) : 400.000mg

Naêng löôïng (min) : 3.000 Kcal

Threonin (min) : 1.000mg

Arginin (min) : 1.000mg

Lysin (min) : 3.000mg           

Methionin (min) : 2.000mg
Sản phẩm liên quan
Liên Kết

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ SINH HỌC XANH
Địa chỉ:  B1.04.04 Cao Ốc Giai Việt, 856 Tạ Quang Bửu, P. 5, Q. 8, TP. HCM
Điện Thoại: (08) 3980 5612 - (072) 3738 647

Email: gbt.offices@gmail.com - Website: greenbiotech.vn,greenbiotech.com.vn

 

© Copyright 2008 GREEN BIOTECH. All rights Reserved

Design Thiet ke Web By Vihan